image/svg+xml
image/svg+xml

Student Clubs

Bartin University has many student clubs that operate in many different subjects. You can reach all of our clubs from the list below.
For detailed information: SKS Students Clubs

No
Club Name
Academic Advisor
Contact
1 Arduino Design Club (Arduino Tasarım Kulübü) Öğr.Gör.Utku SABUTAY
MYO
0378 233 54 16
2 Archeology Club (Arkeoloji Kulübü)
Arş.Gör.İzzettin ELALMIŞ
Edebiyat Fakültesi
0378 501 10 00- 10 70
3
Science and Technology Club (Bilim ve Teknolji Kulübü)
Dr. Öğr. Üyesi AbidUSTAOĞLU         
Mühendislik Fakültesi         
 
0378 501 10 00- 1657
 
4
Scientific Research Club (Bilimsel Araştırma Kulübü)
Arş. Gör. Rizvan İMAMOĞLU
Fen Fakültesi
0378 501 10 00-15 32
5 Cycling Club (Bisiklet Kulübü)
Doç. Dr. Mustafa ARTAR
Orman Fakülteesi
0378 223 5120
6
Environment Club (Çevre Kulübü)
Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ
Mühendislik Fakültesi
0378 501 10 00-1662
7
Nature and Animal Club (Doğa ve Hayvan Kulübü)
   
8
Literature Club (Edebiyat Kulübü)
Arş.Gör.Ahmet CAN
Edebiyat Fakültesi
03785011000-1202
9
Electric and Electronic Club (Elektrik Elektronik Kulübü)
Dr.Öğr. Üyesi Ersin ALAYBEYOĞLU
Mühendislik Fakültesi
0378 501 10 00-1709
10
Electronic Sports and Game Development Club (Elektronik Sporlar ve Oyun Geliştirme Kulübü)
Öğr.Gör.Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
11
Erasmus Exchange Club (Erasmus Değişim Kulübü)
Öğr. Gör. Burçin KEF
Erasmus Koordinatörlüğü
0378 223 51 55
12
Philosophy Club (Felsefe Kulübü)
Dr.Öğr.Üyesi İrem ASLAN SEYHAN
Edebiyat Fakültesi

0378 501 1000 -1213
13
Arş.Gör.Bekir GÜLER
Eğitim Fakültesi
0378 501 10 00-11 22
14
Photography Club (Fotoğrafçılık Kulübü)
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Semih SARAOĞLU
MYO
0378 223 52 58
15
Traditional Archery Club (Geleneksel Okçuluk Kulübü)
Öğr.Gör.Adem SOLAKUMUR
BESYO
0378 501 10 00-2416
16
Entrepreneurship Club (Girişimcilik Kulübü)
Arş.Gör. Mustafa Emin GÜL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 53 68
17
Arş.Gör. Mehmet Akif PEÇE
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 54 88
18
Human Values and Civilizations Clubnsani Değer ve Medeniyetler Kulübü)
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ŞİMŞEK
Edebiyat Fakültesi
0378 501 10 00- 1065
19 Business Club (İşletme Kulübü) Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0378 223 53 62

20 Statistics Club (İstatistik Kulübü)
21 Brotherhood Club (Kardeşlik Kulübü)
Arş. Gör. Zeynep YAZICI
Mühendislik Fakültesi
0378 501 10 00- 12 65
22 Career and Counseling Club (Kariyer ve Danışmanlık Kulübü)
Arş.Gör. Ömer YILMAZ
Eğitim Fakültesi
0378 501 10 00-16 01
23 Red Crescent Student Club (Kızılay Öğrenci Kulübü)
Öğr.Gör. Neyzen Fehmi DOLAR
İ.İ.B.F.
03782235342
24 Culture Club (Kültür Kulübü)
Dr. Öğr. Üyesi  Yafes YILDIZ
Orman Fakültesi
0378 501 10 00-1084
25 Math Club (Matematik Kulübü)
Arş.Gör. Pınar AKYILDIZ
Eğitim Fakültesi
0378 501 10 00-1120
26 Engineer Development and Project Design Club (Mühendis Gelişimi ve Proje Tasarımı Kulübü)
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Bilal KURŞUNCU
Mühendislik Fakültesi
0378 501 10 00-16 01
27 Music Club (Müzik Kulübü)
Öğr.Gör.Reha SARIKAYA
Eğitim Fakültesi
0378 501 10 00-1084
28 Forestry Club (Ormancılık Kulübü)
Dr.Öğr.Üyesi Şahin PALTA
Orman Fakültesi
0378 223 51 79
29 Guidance and Psychological Counseling Club (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü)
Arş.Gör. Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
Eğitim Fakültesi
378 501 10 00- 11 69
30 Health Club (Sağlık Kulübü)
Öğr.Gör. Erhan ŞEKER
SHMYO
378 223 5345
31 Political Thought and Analysis Club (Siyasi Düşünce ve Analiz Kulübü)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer BAYKAL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
378 223 53 80
32 Sociology Club (Sosyoloji Kulübü)
Arş.Gör. Emine AKÇELİK
Edebiyat Fakültesi
0378 501 10 00-12 39
33 Sport Club (Spor Kulübü)
 Doç. Dr.Taner BOZKUŞ
BESYO
0378 501 10 00-2428
34 History Club (Tarih Kulübü)
Arş.Gör. Arif DEMİRER
Edebiyat Fakültesi
0378 501 10 00- 12 02
35 Drama Club (Tiyatro Kulübü)
Dr.Öğr.Üyesi Nihat DURMAZ
İslami İlimler Fakültesi
03785011000-1272
36 Travel and Tourism Club (Seyehat ve Turizm Kulübü)
Arş.Gör. Ahmet ASLAN
İ.İ.B.F.
03782235353
37 Turkish World Research Club (Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü)
Dr.Öğr.Üyesi Savaş KARAGÖZLÜ
Edebiyat Fakültesi
0378 501 10 00- 1020
38 Production and Research Club (Yapım ve Araştırma Kulübü)
Dr. Öğr. Üyesi   Ercan GEMİCİ
Mühendislik Fakültesi
0378 501 10 00-16 37
39 Software and Innovation Club (Yazılım ve İnovasyon Kulübü) Dr.Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN
Mühendislik Fakültesi
0378 501 10 00-1823
40 Management and Information Systems Club (Yönetim ve Bilişim Sistemleri Kulübü) Arş.Gör. Ahmet AYAZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 53 66
41 Cinema Club (Sinema Kulübü)
İhsan Çağatay ULUS
Eğitim Fakültesi
037803785011000- 1155
42 Psychology Club (Psikoloji Kulübü)
Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKCAN
Edebiyat Fakültesi 
0378 501 1000- 1085
43 Visual Arts Club (Göresel Sanatlar Kulübü)
Arş.Gör. İsmail EYÜPOĞLU
Eğitim Fakültesi
0378 501 1000- 1082